Jubel på Solåsheimen

Av

Et stort ønske for de ansatte ved Solåsheimen er oppfylt; Et lindrende rom hvor pasienter i livets sluttfase og deres pårørende kan finne ro og hvile.