Skal gå på skule i klubbhus

Av

Det er plassmangel på Solås skole. Kommunen har inngått leigeavtale med Gjesdal IL for å letta på trykket.