Avviklar fem sjukeheimsplassar

Av

Gjesdal sluttar å selja sjukeheimsplassar til Sandnes. Plassane blir avvikla, og Solåsheimen må kutta 5,6 årsverk.