Søker om fritak fra politisk verv

Ellinor Madland (SV) ber om å bli fritatt fra vervet som representant i utvalg for levekår.