Smittevernoverlegene på SUS og i 15 kommuner i Rogaland ber alle tilreisende fra Østlandet om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter de kommer hjem. Før helga ble det kjent at et mutert virus ble påvist i Nordre Follo. Mange kommuner i og rundt Oslo har nå innført strenge tiltak for å stoppe spredningen av dette viruset.

I helga sendte Gjesdal og flere andre omkringliggende kommuner ut nyhetsmeldinger med råd til de som hadde vært i kommunene på Østlandet som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset.

Mandag morgen ønsker smittevernoverlegene i Gjesdal, Suldal, Hjelmeland, Strand, Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Sokndal, Sandnes, Eigersund og Lund å utvide disse anbefalingene.

I en pressemelding kommer smittevernoverlegene med følgende råd:

  • Vi fraråder alle reiser til området som ikke er strengt nødvendige.
  • Vi oppfordrer alle som kommer tilbake til Rogaland om å være ekstra varsomme med hvor mange du omgås med.
  • Vi anbefaler å unngå besøk til eldre og sårbare personer de første 10 dager etter at du er tilbake fra området.
  • Vi oppfordrer alle som har vært i de aktuelle kommunene om å være spesielt oppmerksomme på om de utvikler korona-symptomer.
  • Selv lette symptomer som nyoppstått hodepine, sår hals, neseforkjølelse, hoste eller feber må medføre at du tester deg og være i karantene inntil svar på testen foreligger.
  • Har du i løpet av de siste 10 dagene hatt nærkontakt med noen som har hatt opphold i en av disse kommunene, må en vise varsomhet, og ha lav terskel for å teste seg.
  • Du blir frarådet å gjennomføre besøk på sykehjem og omsorgsboliger de første 10 dagene etter hjemkomst fra disse kommunene.

Dersom du allerede har testet deg uten symptomer:

Dersom du har testet deg uten å ha symptomer etter å ha kommet tilbake fra dette området bør du likevel følge rådene om å være varsom og følge godt med på egen helse. Du må teste deg på ny dersom du får symptomer.

For mer informasjon, kontakt smittevernoverlegen i din kommune.