Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal Gjesdal Høyre få flere til å ta bussen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå pendler i underkant av 4000 personer ut fra Gjesdal kommune. Det utgjør 62,6 % av de sysselsatte bosatt i kommunen. I kommende valgperiode vil Gjesdal Høyre jobbe for å etablere et system for «park & ride» hvor man kan parkere bilen eller sykkelen og benytte buss videre. Det er tenkt direkte bussforbindelse til Sandnes og kanskje Forus/Stavanger med hyppige avganger morgen og ettermiddag.

Veldig mange benytter bilen i dag for reise mellom hjem og arbeidsplassen. Hovedårsaken er sannsynligvis at denne måten å reise på tar kortest tid. Mange skal levere og hente i barnehage eller har en travel ettermiddag med å følge barna på aktiviteter og lignende som gjør det viktig å komme raskt hjem fra jobb. Det er også store avstander i Gjesdal som gjør det uaktuelt for noen å reise kollektivt.

Kollektivtilbudet i dag er for lite tilpasset brukerne og det tar lang tid med bussen som har mange stopp før den er på Sandnes. Veldig mange må videre fra Sandnes med tog eller annen buss som også tar tid. Med direkte bussruter til sentrale områder der folk har arbeidsplassen sin vil bussen bli et reelt alternativ for mange i forhold til reisetid. Det vil også være en miljøgevinst da det fjerner biler fra veien. For den enkelte vil det være en økonomisk gevinst da det blir betraktelig mye billigere å reise kollektivt til jobb fremfor utgifter til drivstoff, bompenger og slitasje av bilen.

Ålgårdbanen er igjen tema og mange argumenterer for at den vil være et alternativ for pendlerne. Det er helt åpenbart at Ålgårdbanen vil være et godt alternativ dersom den blir en realitet, men det vil ta mange år og kanskje tiår før den eventuelt er i drift.

Veinettet og bussene har vi allerede i dag og etter utbygging av ny E39 vil en direkte bussforbindelse bli enda mer effektiv. Gjesdal kommune har som sagt i underkant av 4000 pendlere, og vi må finne en god løsning på kollektivtransport for disse nå.