Onsdag kunne man se at lyktestolpene langs E39 var skrudd på til godt ut på dagen. Kjørte man strekningen fra Skurve til kommunegrensa inn til Bjerkreim, kunne man bevitne at lysene var på fram til over klokka 11. En tipser forteller at lysene gikk enda lenger, helt til Helleland i Eigersund kommune.

Gjesdalbuen tok kontakt med Statens vegvesen.

– Det foregår for tiden en fradeling av systemene mellom Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune/Vestland fylkeskommune som har ligget under samme plattform, da det har vært omklassifisering av noen veger fra riksveg til fylkesveg og motsatt. I forbindelse med dette så har det også skjedd en forandring med programmene enkelte steder, skriver Arild Puntervold prosjektleder i Statens vegvesen.

– Vi fulgte selv med på dette og så at det burde vært avskrudd rundt om cirka kl 10:30 den 8. februar ut fra hvor mørkt det var ute på dette tidspunktet. Systemansvarlig sjekket og fant da noen anlegg i kontraktsområdet som ikke fungerte som de skulle. Innen cirka kl. 12 var alle anleggene mellom Agder og Sandvikvåg gjennomgått og sjekket og fungerte som de skulle igjen.

På spørsmål om dette var sløsing av strøm, svarer Puntervold:

– Om det er brukt mer strøm er usikkert da det var andre lysanlegg som hadde slått seg av tidligere enn de skulle andre steder, så kanskje vi totalt sett sparte i stedet for å bruke mer.