– Jeg er glad for at vi har, den vanskelige tiden til tross, blitt enige om en avtale som bidrar til å trygge matproduksjon vår, og som viderefører satsingen på landbruket i distriktene. Avtalen prioriterer områder som kornproduksjonen, frukt og grønt, og samtidig styrker den klima- og miljøarbeidet. Det er jeg godt fornøyd med, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

350 millioner

I oppgjøret får bøndene en økning i bevilgningen på 350 millioner kroner for 2021.

I år har forhandlingene mellom Landbruks- og matdepartementet og bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag gått som et forenklet jordbruksoppgjør, på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling.

De hadde satt frist til torsdag med å bli enige om et oppgjør.

Hensikten med årets forhandlinger har vært å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matfor­syn­ingene.

Korn, frukt og grønt og poteter

Økonomien i produksjon av korn, frukt og grønt og poteter har vært prioritert i forhandlingene.

– Jordbruket er relativt lite berørt av den ekstraordinære situasjonen landet er i, sammenlignet med andre næringer som opplever omfattende omsetningsfall. Men matforsyning er en samfunnskritisk funksjon. Hensikten med den inngåtte avtalen er å bidra til større forutsigbarhet for matproduksjonen, sier Bollestad.

I snitt økes målprisene for råvarer med 1,75 prosent fra 1. juli i år. For grønnsaker økes målprisene med 2 prosent, målprisen på gris økes med 1,46 kroner, målprisen på poteter økes med 13 øre, mens målprisen på norsk matkorn økes med 0,168 kroner.

(©NTB)