Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir endringene i smittetiltakene

Du kan ha flere gjester hjemme og barn og unge kan få lov til å trene igjen.

Smittevernnivået på VGS og ungdomsskoler senkes til gult.

Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler, sa Solberg da hun mandag orienterte Stortinget om smitteverntiltak.

Kommunene kan opprettholde rødt nivå denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå eller lokal beslutning om å opprettholde rødt nivå. Den lokale beslutningen er det smittevernmyndighetene i kommunen som tar.

Statsministeren sier Norge fortsatt har kontroll over koronapandemien, men har ingen garantier for at det holder seg.

– Situasjonen kan endre seg raskt, sa Solberg.

– I mange land beskrives den tredje bølgen som den verste. Samfunnet stenges ned, og sykehus fylles opp. I motsetning til oss, stenges også skoler i mange land. Det som skjer der ute, kan også skje her. Det viser hvor skjør situasjonen er, sa Solberg.

Her er tiltakene:

**Tillatt med fritidsaktiviteter inne og ute for alle under 20 år: – De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet. Men kamper, cuper og stevner, også for barn og unge må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan det trenes, dersom det er mulig å holde god avstand

**Fjerner rådet om å unngå gjester hjemme – åpner for inntil fem gjester: – Vi anbefaler at alle i størst mulig grad fortsatt begrenser sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs.

**Det nasjonale skjenkeforbudet videreføres – ny vurdering neste uke: – I lys av den uoversiktlige smittesituasjonen har vi valgt å forlenge dette tiltaket.

**Anbefaler stans i alt seriespill i toppidretten i to uker: – Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, ute og inne. De kan også bli unntatt anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig. Men kamper, cuper, stevner og lignende må fortsatt utsettes.

**Portforbud kan bli innført hvis det blir nødvendig: – Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til.

**Smitteverntiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag. Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

**Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. – Nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

**Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir videreført. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

**Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

**Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.

**Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

**Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

**Maksimalt 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Over sommeren?

Vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis koronasmitten ikke slås kraftig tilbake, advarer statsministeren.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for Stortinget om håndteringen av koronasituasjonen mandag.

– Vi vil derfor gjøre det som er nødvendig for å holde kontroll på smitten, sa hun og understreket at smitteverntiltakene ikke vil være strengere enn de må være og at de vil bli trappet ned så snart det er forsvarlig.

Statsministeren sier frykt for importsmitte må veies opp mot andre hensyn.

– Når vi skal begrense hvor mange som kommer inn til landet vårt, må ulike hensyn veies mot hverandre. Det er krevende å finne den riktige balansen, sier Solberg.

– Enten man liker det eller ei, så er vårt samfunn helt avhengig av arbeidskraft fra andre land. Regjeringen har vært opptatt av å holde hjulene i gang, sier Solberg, og understreker at mange arbeidsplasser ville gått tapt dersom grensene skulle stenges helt.

Hun sier regjeringen fortløpende har innført nødvendige tiltak for å unngå importsmitte, blant annet i julen for å hindre at virusvarianten som var påvist i Storbritannia, i minst mulig grad skulle spre seg til Norge.

– Foreløpig ser det ikke ut til at mutasjonen har fått fotfeste i her. Fra andre land har vi sett at det er krevende å hindre viruset fra å etablere seg. Men det er viktig å vinne tid. Dersom vi vinner nok tid, vil vaksinering og forhåpentligvis også sommervarmen hjelpe oss, sier Solberg.

– Kommer vi oss fram til påske, vil trolig en stor andel av risikogruppene være vaksinert, sier Solberg.

Økonomi

– For norsk økonomi vil 2021 sannsynligvis, og forhåpentligvis, bli et år med store forskjeller gjennom året, sa statsministeren da hun mandag redegjorde for Stortinget om koronasituasjonen.

Starten av året er sterkt preget av koronapandemien, konstaterte hun.

– Men det går klart bedre enn i fjor vår. Det skyldes at smitteverntiltakene er mindre inngripende, og at bedrifter har lært hvordan de kan tilpasse kostnader og drift til situasjonen. Norsk næringsliv drar også nytte av høyere oljepris og økt etterspørsel fra utlandet, sa Solberg.

I løpet av året regner hun med at vaksinen vil drive pandemien tilbake, slik at livet kan vende tilbake til noe tilnærmet normalen.

Samtidig har mange spart penger under pandemien, slik at de har mer å bruke når krisen er over. Det tror Solberg kan bidra til økonomisk vekst.

– I flere prognoser anslås det nå at norsk økonomi vil vokse mer i 2021 enn bare for kort tid siden, sa hun.

Ifølge Solberg ligger Norge an til å få et fall i Fastlands-BNP på 3 prosent i 2020.