«Bygget er angrepet av borebiller og sopp. Sauer har lagt igjen avføring». Men Stavanger mener de har gjort tiltakene som skal til, og nekter å betale tvangsmulkt

Slettabø–bygget forfaller for hver dag som går. Stavanger kommune mener de har gjort det som kreves av sikring, og ønsker ikke å bruke mer ressurser på et bygg de mener ikke kan restaureres. Gjesdal kommune hevder de ikke har fått dokumentasjon som beviser at bygget er sikret, og har sendt krav om tvangsmulkt, et krav som har passert 50.000 kroner.