Kristen skule kan få konsekvensar for GUS

Av

Skulesjefen har ikkje teke stilling til om Kongstun Kristne Friskule bør få starta opp.