Dirdal-rektor skeptisk til å flytta ungdomstrinnet

Av

Rådmannen tenkjer i nye baner for å få skulekabalen til å gå opp.