Politikarane skal vurdera servering av skulemat i løpet av året

Kommunestyret vil vita meir om fordelar og ulemper før dei eventuelt går inn for å prøva ut skulemat i Gjesdal.