Nora går ut av ungdomsskulen med berre seksarar på vitnemålet: – For meg er utdanning veldig, veldig viktig

Det ligg hardt arbeid og tøffe prioriteringar bak karakterane på vitnemålet til Nora Maudal.