Slik gjorde Gjesdal-skolene det i nasjonale prøver

Ser man kommunen under ett, ligger femteklassingene over landsgjennomsnittet i lesing, engelsk og matte. Også på ungdomstrinnet er de rett over landsgjennomsnittet i lesing og matte, mens de i engelsk ligger helt likt med elever i resten av landet.