Lave gjennomføringstall på vgs av elever fra Gjesdal. Nesten halvparten på yrkeslinjene dropper ut

Gjesdal er en av kommunene i fylket hvor færrest elever fullfører videregående skoler. I løpet av en femårsperiode fra 2013–2018 fullførte kun litt over halvparten av elevene fra Gjesdal den videregående opplæringen på yrkesfaginja.