Dette tjente rektorene i Gjesdal kommune

Inntektene er relativt jevne. Høyest inntekt er det Trond Niemi, rektor ved Gjesdal ungdomsskole, som har.