To nye forskningsprosjekt skal se på om Ålgårdbanen har en framtid for kollektivreiser og om det kan bli et nytt Ullrigg for innovasjon og testing av nye løsninger.

Mobility Forus vil kartlegge potensialet for næringsutvikling med Ålgårdbanen som testarena for selvkjørende kjøretøy.

– Dette er en stor internasjonal industri med et enormt markedspotensiale for norske leverandører, sier Helen Roth, daglig leder i VIA-klyngen, i en pressemelding.

Gjennom støtte fra VRI Rogaland skal Mobility Forus, VIA og SINTEF kartlegge et intelligent transportsystem på Ålgårdbanen.

Det er i første omgang forskning for å finne svar, en eventuell endring vil være mer omfattende og kreve politisk behandling, heter det i pressemeldingen.

Mobility Forus opererer Rute 17 for Kolumbus som er en selvkjørende buss som går mellom Stavanger sentrum og Badedammen. Nå vil de altså forske på om det er mulig å gjøre noe tilsvarende på Ålgårdbanen.