Sjekk oversikten: Så mange elbiler er det der du bor

Lista på 650 kjøretøy inkluderer også elmopeder, -motorsykler og -varebiler. Oversikten er hentet fra registrene til Statens vegvesen. Dersom gata di ikke står på lista, har ikke Vegvesenet registrert el-kjøretøyer der. Kjøretøyene kan være registrert både på firma og privatpersoner.