Sjefen for oppussingen: – Det er kjekt å se så mye barn og familier her. Jeg er vant med at det bare er arbeidsfolk

Prosjektlederen som har hatt ansvaret med å sette Veveriet i stand var tydelig stolt under den offisielle åpningen.