Mens fem av kjøretøyene hadde skriftlige mangler, fikk to vogntog bruksforbud. Årsaken var avrenninger fra fiskelasten.

I sin rapport skriver Statens vegvesen at ett transportforetak blir anmeldt etter kjøre- og hviletidskontrollen for å ha unnlatt å kalibrere fartsskriveren som er montert i kjøretøyet.

Vogntoget ble, ifølge vegvesenet, kjørt på verksted for å ordne opp i forholdet.

Ikke alle hadde god nok sikt.

«En fører fikk bruksforbud og måtte fjerne x antall pyntegjenstander montert i frontvindu» skriver vegvesenet i sin rapport.

Tre vogntog fikk en utvidet kontroll med alt i orden.