Saken om å flytte en avdeling for personer med kognitiv svikt fra Solåsheimen på Ålgård til Kleppetunet i Klepp kommune, har vakt engasjement de siste ukene.

Da saken ble behandlet i kommunestyret 12. september, valgte et stort flertall å følge kommunedirektørens forslag til vedtak. En underavdeling av sykehjemmet på Solås med 16 rom skal opprettes på Kleppetunet.

Engasjement

Flere av politikerne var blant annet opptatt av reisevei.

– Jeg hadde ikke sett på kilometerne om jeg fikk besøke foreldre i Klepp i de omgivelsene, sa Unn Birkeland (Sp), som i likhet med flere hadde vært på befaring hos Kleppetunet i forkant av behandlingen.

Frp var tydelig imot kommunedirektørens forslag til vedtak. Trygve Ravndal (Frp) likte ingen av løsningene som lå på bordet, og ønsket å beholde Solåsheimen som i dag, men at plassene som mangler opprettes i Oltedal.

Partiets nyvalgte ordførerkandidat i Gjesdal, Hege Vatland, har også skrevet et leserbrev om saken og utfallet den fikk.

Les også

Særdeles skremmende at kommunen ikke har drøftet behov og muligheter med de pårørende

Pårørendegruppe

Det er sju pasienter som Gjesdal kommune ønsker å flytte til Kleppetunet. Ansatte på Solåsheimen vil få spørsmål om hvor de ønsker å jobbe.

Heldøgnsplasser på Kleppetunet ble også tema på politisk ledergruppemøtet i Gjesdal onsdag kveld. Kommunedirektør Pål Larsson informerte gruppelederne om status i saken.

– Vi oppretter en styringsgruppe, en prosjektgruppe og forskjellige arbeidsgrupper som ser på veien videre. Vi ser på turnus, på IT og det tekniske og på fellestjenester. Det er en arbeidsgruppe som ser på ansattsamarbeid og det er satt ned en egen pårørendegruppe, sa kommunedirektøren.

Informasjonsmøte 27. september

Kommunen har gjennomført et første møte med plasstillitsvalgte. Tirsdag neste uke blir det holdt et informasjonsmøte for pårørende i allrommet på Solåsheimen. Her vil det bli gitt mer informasjon om prosessen og om Kleppetunet.

– Og så vil det bli gitt informasjon til ansatte på personalmøtet neste uke. Vi ser for oss å ha en busstur med omvisning på Kleppetunet før vi har individuelle samtaler med pårørende og ansatte, sa Larsson.

Politikerne i Klepp får saken på bordet i formannskapet 3. oktober.