Siri og Kåre flytter fra det lykkelige livet i bygda

Siri og Kåre skulle gjerne ønsket å bo videre i Oltedal, men nå er de på flyttefot etter ni år i bygda.