Slik er framtidsplanene for nye sentrum

Av

Reguleringsplanen for Ålgård sentrum trådte i kraft i mars 2015. Her beskrives planene 
for framtidas sentrum.