Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet vil styrka beredskapen i Noreg. Kva vil det seie?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Beredskap, ja kva er eigentleg beredskap?

Senterpartiet går på val for å styrka beredskap. Her er eit lite utdrag frå Senterpartiet sitt partiprogram:

 • God beredskap er alltid lokalt forankra. Ressursane som skal handtere krisene, må være sprett over hele landet. Det er ein føresetnad at kommunar og fylkeskommunar sikres økonomiske ressursar tilstrekkelig til å løyse disse oppgåvene i hele landet. Dette gjelder både personell, materiell, kompetanse og myndigheit.
 • Du skal være trygg på at du får den hjelpen du trenger uansett kor du bor i Norge.
 • Senterpartiet meiner ein større del av ressursane som går til de viktigaste beredskapssektorane, som Forsvaret, politiet og helsevesenet, må gå til de som jobbar ute blant folk i fyrstelinja. Ikkje slik som i dag kor alt for mye går til byråkrater og politifolk på kontor.
 • Senterpartiet vil ha politi nær deg i hele landet, ambulansar som rekker fram i tide i alle landets kommunar og en trygg kommuneøkonomi som gir rom for eit lokalt forankra brannvesen. Eit brannvesen, som får gjer sin jobb. For det skal ikkje ver slik at det lokale brannvesenet alltid kjem fram lenge før ambulanse og politi.
 • Vi i Senterpartiet brenner for norsk mat og meiner det skal være mulig å leve av å produsere mat i hele Norge
 • Norsk matproduksjon må styrkes slik at vi kan produsere mer mat i Norge. Mat til vår egen befolkning, og vi må utnytta utmarka slik at vi får fram det unike kulturlandskapet. Matproduksjon skapar arbeidsplassar over hele landet.
 • Senterpartiet har et fokus på mattryggleik, og vil fortsett ha forbod mot forebyggane bruk av antibiotika.
 • I Norge produserer vi trygg, ren mat, som er viktig for den norske verdiproduksjonen. Nasjonal matproduksjon er i tillegg en viktig del av samfunnets totalberedskap.
 • Satse meir på planteproduksjon av grønsaker, frukt og bær for å styrke norsk sjølvforsyning
 • For å sikre vilkåra for norsk matproduksjon er det også viktig å styrke importvernet. Importvernet sikrar norsk produksjon av matvarer vi har gode føresetnader å produsere sjølv, som bla. melk, kjøtt og potet.
 • Vi må også sikre egne nasjonale beredskapslagar av korn og medisinsk utstyr, som kan sikre oss i ei krise. Vi kan ikkje risikere å gå tom for mat eller medisinar neste gang krisen rammer.
 • Senterpartiet vil jobbe for at samfunnskritisk infrastruktur som vatn- og avløpsnettet, energiforsyninga og kommunikasjonssystema, så langt det lar seg gjøre, er under norsk eigarskap og kontroll. Stadig meir komplekse problemstillingar som krev samhandling på tvers av mange sektorar gjør det nødvendig med en totalberedskapskommisjon som kan gjennomgå de utfordringane som kjem til å møte oss de neste tiåra. Målet er å sikre at myndigheitene og beredskapsaktørane er godt rusta til å møte eit bredt spekter av utfordringar.

Les meir om beredskap i Senterpartiets stortingsprogram for 2021 - 2025