Det er interessant å se at Stavanger Aftenblad, Geir Pollestad og flere i Sp, deriblant Vidar Nedrebø, har et sterkt behov for å tegne opp kartet for innbyggerne i Rogaland. Jeg var tydelig til Aftenbladet på at det ville jeg ikke gjøre, noe som også sto i saken. Jeg har heller ingen forutsetninger for å kunne tegne opp kommunekartet i Rogaland, selv om jeg er sikker på at vi med fordel kunne vært færre.

Et flertall i Rogaland Høyre støtter meg i at vi trenger færre kommuner i Norge. Det tilsier at et mindretall ønsker noe annet. Uenigheten gjelder både tempoet og virkemidlene i den videre gjennomføringen av kommunereformen. Det er ingen i Rogaland Høyre som mener at Stortinget skal vedta at Rogaland skal bestå av 3-6 kommuner. Før den tid trengs det en grundig prosess og et godt beslutningsgrunnlag.

Jeg håper vi kan få en god debatt om dette, heller enn pisk og tvang. Mitt poeng er at vi folkevalgte må ta ansvar, og slutte å skylde på andre.

Det handler om tjenester nær folk. Det handler om kommuner som ikke kan ha en hel stilling i viktige funksjoner. Det handler om tjeneste som barnevern, pedagogisk-psykologisk-tjeneste, rus og psykiatri. Det handler om folk som trenger hjelp og kommuner som ikke er i stand til å gi det. Når eksempelvis en barnevernsleder i et interkommunalt samarbeid, problematiserer hvor mye arbeid det er, og hvor krevende det er å styre ulike kulturer, må vi lytte. Det er vårt ansvar å sikre sårbare barn og familier gode tjenester.

Rapporten fra NORCE (Norwegian Research Centre AS) peker på at kommuner rundt byområder i Norge konkurrerer om innbyggere og bedrifter. Konsekvensen er byspredning, overforbruk av arealressurser og planleggingsressurser. Noe de mener vil øke fremover. Er det å ivareta matjorda vår, og sørge for å levere samfunnet videre til neste generasjon i best mulig stand?

Dette er for viktige tema til at vi politikere ikke skal kunne snakke om det. Jeg håper Sp også vil se fremover, og ikke bare kjempe for å bevare status quo. Det handler tross alt om gode tjenester nær oss. Noe alle partier er opptatt av.