Senior- og brukerrådet splittes i to

Kommunestyret skal i stedet velge et eldreråd og et råd for personer med funksjonsnedsettelse.