Se søkerlista: Kommunen fikk flere søkere til lederstilling, men fire av dem har trukket seg

Gjesdal kommune fikk flere søkere da de lyste ut virksomhetsleder-stillingen for andre gang i april. Men underveis i prosessen har fire av søkerne valgt å trekke seg.