Se liste: Her er alle tiltakene rådmannen ikke fant plass til i budsjettet

Her er en oversikt over hvilke nye tiltak eller behovsøkninger som det ikke settes av penger til de neste fire årene.