Det var rundt 150 personer som møtte til det som var en aktivitetsdag for eldre i Idrettsparken tirsdag.

Elevene i valgfaggruppa elevbedrift på Gjesdal ungdomsskole har flere prosjekter de jobber med i løpet av skoleåret. De har blant annet hogget trær, trykket populære t-skjorter og hjulpet eldre med å ta i bruk smarttelefon og nettbrett.

Den siste måneden har de planlagt et nytt arrangement til glede for de over 60 år.