La ut hvilke fag elever kom opp i til eksamen ved en feiltakelse

Sandnes videregående må lage rundt 300 nye eksamensoppgaver til elever på VG3.