Slik blir arenahuset i Melshei – skal romme 40 sengeplasser

Med gaven fra Sandnes Sparebank på fem millioner kroner, begynner byggingen så snart det er praktisk mulig.