Kommunen klarer ikke å ta imot nok utskrivningsklare pasienter. Får 400.000 kroner i bøter i år

Fra 2012 til 2018 har Gjesdal kommune måtte betale 1.300.000 kroner i bøter som følge av at de ikke har vært i stand til å ta imot pasienter som skrives ut fra sykehuset.