Foreslår ny vei til Jæren her

Torbjørn Mork Oftedal foreslår å bygge ny forbindelse mellom E39 og Jæren på sørsiden av Edlandsvatnet.