Så mye kan eiendomsskatten din øke

Kommuneøkonomien er stram. Et av rådmannens foreslåtte tiltak, er å øke eiendomsskatten. I snitt kan det bety rundt 700 kroner mer per husstand.