– Rovdriften på lærerne kan ende opp med lengre sykefravær