Takket nei til tilbud fra dansk klubb

Av

Rogvi Baldvinsson regner med å få svar fra Tyrkia i løpet av uka.