Opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild

Av

Men Rogaland brann- og redning IKS (RBR) minner om at det generelle bålforbudet fortsatt gjelder.