No er Rettedalen stengd for tungtrafikk

Av

Etter langvarig engasjement frå foreldre og politikarar, er den smale skulevegen no fri for dei største køyretøya.