Panda Cuisine vil skjenke brennevin til klokken 01.30

Den nye restauranten på Myrå har søkt om å få skjenke sprit. Det har rådmannen ingen betenkeligheter med.