Til sammen har denne familien over 40 år bak seg i Rema 1000 butikker. Nå driver foreldre og datter hver sin butikk på Ålgård

Familien forteller at det er en del prestisje mellom dem, men at de først og fremst samarbeider om å gjøre det best mulig. Det har foreløpig gitt gode resultater i en av butikkene.