Kyrkjefolk vil ikkje velja kristen friskule

Av

Konservative kristne vil starta eigen skule på Ålgård. Soknepresten meiner den offentlege skulen er ein viktig arena i eit fleirreligiøst samfunn.