– Ingen ønskjer å tru på Gud

Av

Espen Ottosen kom frå Austlandet for å gje trusfellar i Gjesdal svar på store spørsmål.