Vegvesenet: – I utgangspunktet ikke fare for nye ras

Statens Vegvesen og geolog er på vei til rasstedet i Røyrdalen. Fylkesveg 45 holdes åpen inntil videre.