Rådmannen går for nytt badeanlegg med stupetårn og vannsklie: Lanserer boligtomter på den gamle svømmehall-tomta

Rehabilitere Ålgård svømmehall eller bygge nytt badeanlegg? Det har vært spørsmålet kommuneadministrasjonen har stilt seg den siste tiden. Nå har rådmannen kommet fram til et svar.