Fikk hjelp til å bære sorgen etter tapet av samboeren

Av

– Jeg ønsker å være åpen for at andre skal få vite at det finnes et godt hjelpeapparat i 
Gjesdal, sier Janne Middelthon (24). 
12. mars i år ble livet for tungt for samboeren hennes.