Gå til sidens hovedinnhold

Privatskoler er til hinder for mangfold

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg leser at Ottar Endresen presenterer Kongstun kristne friskole som en løsning til å skape mangfold i Ålgård, men det å skille elever ut fra fellesskolen, legger etter min oppfatning til rette for det motsatte. La barna treffes i et felleskap, la dem forme sin identitet i sammen med andre som ikke nødvendigvis mener det samme som dem. Den svenske biskopen Manfred Björkquist (1884-1985) sa følgende om mangfold: «Menneskene er skapt til å hjelpe hverandre. Bare i vilje til fellesskap fungerer menneskelivet etter sine bestemmelser». Da må vi faktisk møtes i felleskap, noe som best starter i en fellesskole for alle. Du sier at elevene får en trygghet i sin tro, når lærerne hos dere kan forkynne uten at dette er feil. Og dette er fint i et bedehus eller på søndagskole, men på skolen skal elevene kunne lære å tenke kritisk, og her vil det miljøet du beskriver, hindre elevene i å tenke selv.

Jeg er selv lærer på videregående skole, og vi holder for tiden på med et omfattende arbeid med nye læreplaner. Her er det lagt betydelig vekt på at elevene skal lære å tenke selv. Her er et utdrag fra ny overordnet del: «Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.» Da må elevene føle seg trygge til å kunne motsi og utfordre blant annet livssyn og tro. En må også kunne se på fossiler fra dinosaurer, og etablert vitenskapelig lære som motsier skapelsesberettelsen slik den står i Bibelen.

Jeg mener også at hensynet til barnas rettighet, til å finne ut av denne verden selv, skal veie høyere en foreldrenes rett til å kontrollere og styre barna. Det er uheldig når barn blir holdt borte fra mangfoldet som er i vårt felleskap. Jeg har lest og sett om mange tilfeller med maktmisbruk og selvjustis i lukkede religiøse samfunn. Og hvis ikke elevene får mulighet til å etablere vennskap på tvers av tro og livssyn, hvordan skal de da kunne se, og våge å si imot eventuell urett?

Jeg kjenner ikke Jesus, men har lært en del om ham gjennom skolegang, og søndagskole. Han virker som en veldig fin fyr. Basert på det jeg har lært om ham, var han en solidarisk og samlende leder, en som ønsket at alle mennesker skal høres og ses i et felleskap. Jeg er sikker på at han ikke ville ønsket at hans disipler og tilhørere, skulle avskjermes mot resten av samfunnet, men heller delta i sammen med felleskapet. Hvis våre barn møtes i en fellesskole, kan de sammen forme fremtidens samfunn tuftet på respekt og kunnskap om hverandres livssyn. Vår offentlige skole er slik jeg ser det, en skole som legger til rette for mangfold, Ottar Endresen, ikke en lukket privatskole, avskåret fra samfunnets kanskje viktigste møteplass.