Mistanke om høy fart i forkant av dødsulykken på Lomeland

Av

Mannen som omkom i fronktkollisjonen på Lomeland lørdag, er mistenkt for å ha holdt for høy fart. Fire andre personer ble skadd i kollisjonen, to av dem alvorlig.