Ingen kjørte i fylla, men én snakket i telefonen og én ble avskiltet på grunn av begjær

Av

Utrykningspolitiet fant ingen fyllekjørere på Ålgård.