Her er politikerne som skal behandle saker om landbruk, kultur, jakt og fiske

Utvalg for kultur og samfunn skal ledes av Marit Høie (H). Med seg får hun flere nye medlemmer.